Funktion Navn Adresse Telefon
GRUPPEBESTYRELSESFORMANDLykke Nymann NederlandTrompetvej 14 4700 Næstved 41 37 12 63 Send mail
KASSERERUlla JensenOstenfeldtsvej 4 4700 Næstved 40 25 76 36 Send mail
SEKRETÆRAnne HöilundFigenvej 122 4700 Næstved 55 73 24 00/
40 40 91 50
Send mail
GRUPPELEDERJane Jenner Send mail
SJØLUNDPiger 11-17 årMødedag onsdag 18.30-20.30 Ringstedgade 237 Næstved Send mail
DE GRØNNES TAMBOURKORPSPiger og drenge fra 9 årMødedag torsdag 19-21 Susåskolen afd. Holsted og Ramsherred 21 Send mail
SKOVBRYNETLejrhytteStrandbakken 9 4736 Karrebæksminde Send mail

Kontingent udgør 525 kr pr. halvår. Indmeldelse og udmeldelse sker hos din leder.

De grønne pigespejdere

  • er Danmarks eneste spejderkorps udelukkende for piger og kvinder
  • i Næstved har vi eget tambourkorps, som både er for piger og drenge
  • gør piger og kvinder i stand til at udvikle og udnytte deres fulde potentiale
  • lader piger udfordre sig selv og afprøve grænser i trygge rammer
  • gør piger livsduelige
  • skaber kvalificerede ledere
  • er et stærkt og attraktivt fællesskab
  • skaber internationale relationer som styrker mellemfolkelig forståelse
  • bygger på et kristent grundlag